CRH betonáreň Komárno

Namiešame dobrý betón aj pre vašu stavbu

Predstavujeme Vám ucelenú ponuku našich produktov a služieb v profesionálnej kvalite, vrátane kontroly vykonanej vlastným akreditovaným laboratóriom.

- Skúšanie čerstvého betónu (príprava skúšobnej zmesi , stanovenie konzistencie, stanovenie objemovej hmotnosti a objemu vzduchu)

- Skúšanie zatvrdnutého betónu (pevnosti, mrazuvzdornosti, nasiakavosti...)

- Skúšanie kameniva do betónu (stanovenie geometrických charakteristík)

Ponúkame:

- Vlastné zdroje stabilne kvalitného cementu a kameniva

- Široká sieť betonární na Slovensku

- Vlastná flotila auto domiešavačov

- Vlastná flotila čerpadiel betónu s dĺžkou výložníka až do 52m

- 24-hodinová prevádzka

- Prítomnosť technológa na stavbe, poradenstvo

- Férové platobné podmienky

- Skúsenosti od veľkých projektov ako rýchlostná komunikácia R1 až po podlahy rodinných domov

- Dlhoročné skúsenosti medzinárodnej skupiny CRH

Adresa:Ulica Slobody 1
Objednávky:0911 285 759
vedúci prevádzky:Csaba Izsak
E: csaba.izsak@sk.crh.com
T:0911 285 759