CRH štrkovňa Orlov

CRH ( Slovensko) a.s. vyrába kvalitné certifikované kamenivo rôznej zrnitosti. Strategickým rozmiestnením našich prevádzok sme schopní uspokojiť požiadavky zákazníkov na odber štrkopieskov na celom území Slovenska vrátane dopravy.

Spoznajte výhody baleného kameniva:

 

Adresa:Štrkovňa Orlov Orlov 343 065 43 Orlov
Dispečing:+ 421 905 541 095
Predaj a logistika:Peter Šalata
E: peter.salata@sk.crh.com
T:+ 421 905 541 095