CRH štrkovňa Veľké Úľany

CRH ( Slovensko) a.s. vyrába kvalitné certifikované kamenivo rôznej zrnitosti. Strategickým rozmiestnením našich prevádzok sme schopní uspokojiť požiadavky zákazníkov na odber štrkopieskov na celom území Slovenska vrátane dopravy.

Spoznajte výhody baleného kameniva:

Adresa:Štrkovňa Veľké Úľany Nové Osady 925 22 Veľké Úľany
Dispečing:+ 421 911 106 927
Predaj a logistika:Anežka Regešová
E: anezka.regesova@sk.crh.com
T:+ 421 911 106 927