Zmiešavacia stanica Geča

Uplatnenie CRH hydraulických spojív je veľmi široké. Či už staviate cesty, parkoviská, prístupové komunikácie, haly alebo budovy podzemného staviteľstva, vďaka CRH hydraulickým spojivám môžete zefektívniť výstavbu a znížiť náklady na ťažbu nových materiálo či skladovanie. CRH ponúka hydraulické spojivá v spojení s aplikačným poradenstvom a inými doplnkovými službami.

DoroCem je normálne tuhnúce hydraulické cestné spojivo, ktoré svojím zložením umožňuje predĺžiť dobu spracovania zmesi, pozitívne ovplyvňuje dlhodobý nárast pevností a zároveň znižuje riziko vzniku kontrakčných trhlín.

 

DoroLime je normálne tvrdnúce hydraulické cestné spojivo, ktoré svojím zložením umožňuje znížiť obsah vlhkosti v zemine a súčastne zabezpečuje dlhodobý nárast pevností zemín a zároveň znižuje riziko vzniku kontrakčných trhlín.