V BETÓNOCH SA VYZNÁME. SME CRH.

Rohožník
Turňa nad Bodvov
Bratislava
Stupava
Pezinok
Nitra
Komárno
Levice
Prievidza
Lietavská Lúčka
Martin
Banská Bystrica
Ružomberok
Poprad
Bardejov
Prešov
Strážske
Košice - Colnica
Ľudvíkov dvor
Veľké Úľany
Orlov
Geča

KONTAKTY

Obchodní zástupcovia pre betóny

Soňa Hrenykóová

Obchodný zástupca pre regióny:
Bardejov, Prešov, Strážske
T: 0904 445 705
E: sona.hrenykoova@sk.crh.com

Ján Henzely

Obchodný zástupca pre regióny:
Košice, Poprad
T: 0907 927 389
E: jan.henzely@sk.crh.com

Jana Feriančíková

Obchodný zástupca pre regióny:
Lietavská Lúčka, Martin, Banská Bystrica
T: 0903 744 039
E: jana.feriancikova@sk.crh.com

Peter Kopecký

Obchodný zástupca pre regióny:
Nitra, Prievidza
T: 0903 775 517
E: peter.kopecky@sk.crh.com

Miroslav Furjel

Obchodný zástupca pre regióny:
Bratislava, Stupava, Pezinok
T: 0904 509 581
E: miroslav.furjel@sk.crh.com

Richard Putera

Obchodný zástupca pre regióny:
Levice
T: 0903610854
E: richard.putera@sk.crh.com

BETONÁREŇ

CRH betonáreň Bratislava

vedúci prevádzky: Ivan Benkovič
Ivánska cesta 7
T: +421 (0) 903 269 095
E: ivan.benkovic@sk.crh.com
Objednávky: 0903 554 630

CRH betonáreň Stupava

vedúci prevádzky: Ivan Benkovič
Cementárska 15
T: 0903 269 095
E: ivan.benkovic@sk.crh.com
Objednávky: 0903 554 630

CRH betonáreň Pezinok

vedúci prevádzky: Ivan Benkovič
Senecká cesta
T: 0903 269 095
E: ivan.benkovic@sk.crh.com
Objednávky: 0903 554 630

CRH betonáreň Nitra

vedúci prevádzky: Richard Putera
Štúrova 140/A
T: 0903 610 854
E: richard.putera@sk.crh.com
Objednávky: 0903 451 454

CRH betonáreň Komárno

vedúci prevádzky: Csaba Izsak
Ulica Slobody 1
T: 0911 285 759
E: csaba.izsak@sk.crh.com
Objednávky: 0911 285 759

CRH betonáreň Levice

vedúci prevádzky: Richard Putera
Mochovská 42/A
T: 0903 610 854
E: richard.putera@sk.crh.com
Objednávky: 0903 242 002

CRH betonáreň Prievidza

vedúci prevádzky: Peter Kopecký
Košovská cesta 25
T: 0903 775 517
E: peter.kopecky@sk.crh.com
Objednávky: 0903 775 517

CRH betonáreň Lietavská Lúčka

vedúci prevádzky: Roman Buocik
Žilinská cesta 483/65
T: 0902 960 775
E: roman.buocik@sk.crh.com
Objednávky: 0903 744 039

CRH betonáreň Martin

vedúci prevádzky: Roman Buocik
Na Bystričku 50
T: 0902 960 775
E: roman.buocik@sk.crh.com
Objednávky: 0903 744 039

CRH betonáreň Banská Bystrica

vedúci prevádzky: Roman Buocik
Zvolenská cesta 39
T: 0902 960 770
E: roman.buocik@sk.crh.com
Objednávky: 0903 744 039

CRH betonáreň Ružomberok, D1

vedúci prevádzky: Miroslav Balaj
Lisková
T: 0903 797 754
E: miroslav.balaj@sk.crh.com
Objednávky: 0907 797 697

CRH betonáreň Ružomberok

vedúci prevádzky: Jozef Švec
Textilná 37
T: 0903 733 106
E: jozef.svec@sk.crh.com
Objednávky: 0903 253 286

CRH betonáreň Poprad

vedúci prevádzky: Milan Havránek
Partizánska 1849
T: 0908 996 924
E: milan.havranek@sk.crh.com
Objednávky: 0915 982 379

CRH betonáreň Bardejov

vedúci prevádzky: Pavol Chmurovič
Priemyselná 5
T: 0907 956 987
E: pavol.chmurovic@sk.crh.com
Objednávky: 0904 445 705

CRH betonáreň Prešov

vedúci prevádzky: Lukáš Gavura
Ku Surdoku 25
T: 0907 952 665
E: lukas.gavura@sk.crh.com
Objednávky: 0907 952 665

CRH betonáreň Strážske

vedúci prevádzky: Jozef Danko
Areál Chamkostavu
T: 0905 717 225
E: jozef.danko@sk.crh.com
Objednávky: 0905 717 225

CRH betonáreň Košice - Colnica

vedúci prevádzky: Štefan Čerčer
Colnica
T: 0918 704 185
E: stefan.cercer@sk.crh.com
Objednávky: 0918 704 185

CRH betonáreň Ľudvíkov dvor

vedúci prevádzky: Ján Ryník
Cesta do Hanisky 5
T: 0918 728 887
E: jan.rynik@sk.crh.com
Objednávky: 0918 728 887

ŠTRKOVŇA - LOM

CRH štrkovňa Veľké Úľany

Predaj a logistika: Anežka Regešová
Štrkovňa Veľké Úľany Nové Osady 925 22 Veľké Úľany
T: + 421 911 106 927
E: anezka.regesova@sk.crh.com
Dispečing: + 421 911 106 927

CRH štrkovňa Orlov

Predaj a logistika: Peter Šalata
Štrkovňa Orlov Orlov 343 065 43 Orlov
T: + 421 905 541 095
E: peter.salata@sk.crh.com
Dispečing: + 421 905 541 095

CRH štrkovňa Geča

Predaj a logistika: Peter Šalata
Štrkovňa Geča 359 044 10 Geča
T: + 421 905 541 095
E: peter.salata@sk.crh.com
Dispečing: + 421 905 541 095

LABORATÓRIUM

TCC Technicko - kompetenčné centrum

vedúci prevádzky: Tomáš Kamas
Pestovateľská 2
T: +421 (0) 911 021 134
E: tomas.kamas@sk.crh.com
Objednávky: +421 (0) 911 021 134